กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 005.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล: BIG DATA SERIES II: Think Like a Data Scientist
เลขเรียก005.7
ผู้แต่งอสมา กุลวานิชไชยนันท์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิ2. ข้อมู,3. ข้อมูล - - การจัดกา,4. Big dat,5. การจัดการฐานข้อมู,6. การสร้างคลังข้อมู,7. ข้อมูลขนาดใหญ,8. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์พราวเพรส (2002)
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต SQL
เลขเรียก005.7
ผู้แต่งสงกรานต์ ทองสว่าง
หัวเรื่อง1. ระบบฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม