กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 006.68 พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์กราฟิก
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขีบนแบบ 2 มิติ
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
หัวเรื่อง1. ออโตแคต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์กราฟิก - - โปรแกรมคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBefore &After.How To Design Cool Stuff
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งแม็คเวด,จอห์น
พรรณี เลิศกมลวรรธน์,แปล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
สำนักพิมพ์ทูร ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComplete AutoCAD 2010 2D & 3D
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งสัญญา นามี
หัวเรื่อง1. ออโตแคท (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. การเขียนแบ
สำนักพิมพ์ไอซีดี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDigiart Photoshop GS2 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งปิยะบุตร สุทธิดารา
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPhotoshop CC basic Retouch : ฉบับมือใหม่หัดแต่งภาพ
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งอนัน วาโซะ
หัวเรื่อง1. โฟโต้ช็อป ซีซี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPhotoshop for Photographers
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งเกียรติพงษ์ บุญจิตร
หัวเรื่อง1. โฟโต้ชอป ซีเอสทู ซีเอสทรี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนรู้ Macromedia Dreamweaver MX ฉบับเรียนเร็ว
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งธนียา เทียนคำศรี
หัวเรื่อง1. มาโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์เอ็มเอ็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตกแต่งภาพถ่ายภาคปฎิบัติด้วย Photshop CS5
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
หัวเรื่อง1. โฟโต้ซ็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
สำนักพิมพ์เน็ตดีไซน์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการแต่งภาพและใช้งาน Photoshop CS 2
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. โฟโตซอป ซีเอส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน-เล่น-เป็นง่าย Photoshop CS5
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งเนรมิต แผ่นทอง
หัวเรื่อง1. โฟโต้ซอป ซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องให้ง่ายด้วย INFO GRAPHIC
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์
หัวเรื่อง1. ทัศนสารสนเท2. กราฟิกอาร์,3. การสื่อสารทางภา,4. การออกแบบกราฟิ,5. คอมพิวเตอร์กราฟิ,6. คอมพิวเตอร์กราฟิก - - แง่ศิลป,7. อินโฟกราฟิ,8. การสร้างมโนภาพสารสนเท,9. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 10. การออกแบบเลขนศิลป์ ,10. การสื่อสาร - - กราฟ ,11.
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS4
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด
หัวเรื่อง1. อิลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกกับงานสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งเมวิตา วงศ์วิเชียรชัย
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก2. โฟโตซอป,3. ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยด์,4. ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ,5. อินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดโปรแกรมปรับแต่งภาพถ่ายมืออาชีพ
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
หัวเรื่อง1. โฟโตซ็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เน็ตดีไซน์ พับลิงซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอินไซท์ Illustrator CS2
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด
หัวเรื่อง1. อิลลัสเตรเตอร์ซีเอส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม