กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 006.7869 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน Macromedia Authorware 7
เลขเรียก006.7869
ผู้แต่งธนพร จินโต
หัวเรื่อง1. ออเธอร์แวร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบมัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์เอส.พี.ซี. บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.7869
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
หัวเรื่อง1. แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร,3. คอมพิวเตอร์กราฟิ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม