กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 006.78 พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องMultimedia Toolbook : Getting Started Quick reference
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งCorporation, Asymetrix
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร,3. มัลติมีเดีย ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. ระบบมัลติมีเดีย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร,5. ระบบมัลติมีเดี,6. สื่อประส,7. วินโดวส์ (โปรแกร
สำนักพิมพ์Multimedin PC
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMultimedia Toolbook : Using Multimedia ToolBook
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งCorporation, Asymetrix
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. Mulimedia Toolboo,3. โปรแกรมประยุกต,4. มัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),5. MULTIMEDI,6. คอมพิวเตอร์กราฟิ,7. ทูลบุ๊,8. มัลติมีเดีย ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,9. สื่อผสม 10. ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ,10.
สำนักพิมพ์Multimedin PC
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop CS 3
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
หัวเรื่อง1. อโดบีโฟโตช็อบ2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHPร่วมกับ MySQL และjQuery
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
หัวเรื่อง1. พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์2. การพัฒนาเว็บไซต,3. เว็บไซต์ -- การออกแบ,4. มายเอสคิวเอล(โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้าง E-Learning แบบ Interactive สไตล์คุณด้วย CAPTIVATE
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งอุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล
หัวเรื่อง1. แมโครมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งชาลี กาญจนรัตน์
หัวเรื่อง1. มัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบมัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างเว็บด้วย SWiSHmax
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์
หัวเรื่อง1. สวิชแม็กซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. SwiSHmax
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างสรรคเอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวีดีโอด้วย After Effects CS6+CC ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. อโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็กต
สำนักพิมพ์รีไวว่า
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม