กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 006.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์ Joomla!
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งกรีวุธ อัศวคุปตานนท์
หัวเรื่อง1. จุมลา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. เว็บไซต์- -การออกแบบ,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เน็ตดีไชต์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ท่อง WEB HITS 2006
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งนิทัศน์ สุทธิสถิตย์
หัวเรื่อง1. เว็บไซต์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้าง ebookด้วยiBooks Author
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น
หัวเรื่อง1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์2. หนังสือ -- การผลิต,3. การออกแบบหนังสือ,4. การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์,5. คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องของการดูแล The Google Story
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งไวส์, เดวิด เอ.
หัวเรื่อง1. กูเกิล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. เว็บไซต์
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องออกแบบ สร้าง และโปรโมต Website ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
หัวเรื่อง1. เว็บไซต์ - - การออกแบบ2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. Websites -- Design
สำนักพิมพ์รีไวว่า
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม