กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 016.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบรรณานุกรม THAILAND ทางสังคมศาสตร์ของไทย ทั้งภาษาไทยและตะวันตก : SOCIAL SCIENCE MATERIALS IN THAI&WESTERN LANGUAGES
เลขเรียก016.3
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้จุดประกายการรักการอ่านเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก016.3
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล- -บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม