กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 089.959 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกว่าจะถึงเชิงตะกอน
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งสัปเหร่อหอน
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ฉลองบุญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่รักเมืองใหญ่
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งยรรยง บุญหลง
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่อง1. สิ่งมีชีวิต - - รวมเรื่อง2. ปรัชญา - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปลก โหด ฮา
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งคันก์ชิต วณิชดิลกกุล
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพพ.809 หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องแปลก ๆ ครั้งคุณปู่ : Olden Oddities
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องหมา หมา หาเงินล้าน
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งนพดล ทองลิ่ม
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. สุนัข
สำนักพิมพ์ห้องสมุดไท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลิ้นชักภาพเก่า
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวังบ้านฐานถิ่น
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. วังบูรพา,3. วัดอรุณราชวราราม
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุขกันเถอะโยม
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เวิร์คพอยท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุขกันเถอะโยม 2 ฉายหมู่
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เวิรค์พอยท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอพาร์ตเมนต์ฮวงชุน
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งอนุรักษ์ กิจไพบูลย์ทวี
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์โพสต์ พับลิชชิง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอีสานเมื่อวันวาน
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์หจก. จิรรัชากรพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม