กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 152.41 พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องHappy Love
เลขเรียก152.41
ผู้แต่งราช รามัญ
หัวเรื่อง1. ความรัก2. ความรัก - - จิตวิทยา
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์จีบสาว : ไม่ต้องหล่อ ไม่ต้องรวย ก็มีแฟน(สวย)ได้
เลขเรียก152.41
ผู้แต่งกุลชุลี ทรัพย์สินอุดม
หัวเรื่อง1. ความรัก - - จิตวิทยา
สำนักพิมพ์ฮักแต๊ แต๊
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดอะแก๊กเกิล
เลขเรียก152.41
ผู้แต่งเจสสิก้า แมสซ่า
ภษมน ศิริบุญ,แปล
หัวเรื่อง1. ความรัก2. จิตวิทยาประยุกต์
สำนักพิมพ์Pop Get Book
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกความสุข GNH
เลขเรียก152.41
ผู้แต่งนภาภรณ์ พิพัฒน์
หัวเรื่อง1. ความสุขมวลรวมประชาชาติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิตามินแห่งความสุข
เลขเรียก152.41
ผู้แต่งพิทยากร ลีลาภัทร์
หัวเรื่อง1. ความสุข2. สุขภาพจิต,3. การดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโสดนานไปมั้ย
เลขเรียก152.41
ผู้แต่งDaisy
หัวเรื่อง1. ความรัก - - จิตวิทยา
สำนักพิมพ์บี ฟรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม