กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 153.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์ชนะใจคน : Dealing with difficult people
เลขเรียก153.6
ผู้แต่งบริงคแมน, ริก
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การสื่อสารระหว่างบุคคล2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล,3. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษากายในที่ทำงาน
เลขเรียก153.6
ผู้แต่งพีส, อัลแลน
พอยแสง เอกญาติ , แปล
หัวเรื่อง1. ภาษากาย - - การสื่อสารความหมาย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านใจคนได้ใน 1 นาที
เลขเรียก153.6
ผู้แต่งไลเบอร์แมน, เดวิด เจ.
พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร- -แง่จิตวิทยา
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม