กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 155.904 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพฤติกรรมความเครียดในองค์การ
เลขเรียก155.904
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. ความเครียด (จิตวิทยา)2. ความวิตกกังวล
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิชิตความเครียดด้วยวิธีธรรมชาติ
เลขเรียก155.904
ผู้แต่งสุคนธพันธุ์ วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. ความเครียด (จิตวิทยา)2. สุขภาพจิต,3. ความวิตกกังวล
สำนักพิมพ์พีดับบลิว พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม