กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 158.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปัญหา 1000 ทางออก ภาค 2
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งสุจินต์ จันทร์นวล
หัวเรื่อง1. ความสัมพนธ์ระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์สมาร์ท ทู เวิร์ค
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งวาดะ, ฮิเดกิ
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต2. จิตวิทยาพัฒนาตนเอ,3. ความคิดและการคิ,4. การดำเนินชีวิ
สำนักพิมพ์ชอร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPrinciples : Life & Work
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเดลิโอ, เรย์ (Dalio, Ray)
จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, แปล
หัวเรื่อง1. Conduct of lif2. Decision makin,3. Corporate cultur,4. Investment advisor,5. Success in busines,6. Succes,7. การทำงา,8. คุณภาพชีวิตการทำงา,9. การพัฒนาตนเอง 10. จิตวิทยาประยุกต
สำนักพิมพ์เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลวิธีรับมือกับการพูดคุยที่คุณลำบากใจ = Difficult Conversations
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งสโตน, ดักลาส
หัวเรื่อง1. การสื่อสารระหว่างบุคคล2. การสื่อสารระหว่างบุคคล - - แง่จิตวิทยา
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเข้ากับใคร ๆ ให้ได้ดี
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท
หัวเรื่อง1. มนุษยสัมพันธ์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคน 35 แบบที่เราควรได้พบสักครั้งในชีวิต
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเซนดะ, ทาคูยะ
ธาลินี โพธิ์อุบล, แปล
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต2. การพบป,3. ความคิดและการคิ,4. การดำเนินชีวิ
สำนักพิมพ์Shortcut
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคนน่าคบ
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งอัจจิรา วันบรรจบ
หัวเรื่อง1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเป็นนางร้ายให้คนรัก
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเหยียนถิง,เคอ
รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์2. จิตวิทยาพัฒนาตนเอง,3. ความรัก
สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW TO
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำไมผู้ชายไม่รู้จักฟังและผู้หญิงอ่านแผนที่ไม่เป็น
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งพีส,อัลแลน
พลอยแสง เอกญาติ,แปล
หัวเรื่อง1. ความสัมพนธ์ระหว่างบุคคล2. ความแตกต่างระหว่างเพศ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเธอ...แค่ได้รักก็เป็นสุขใจ
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งวีนัส
หัวเรื่อง1. ความรัก
สำนักพิมพ์ไยไหม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีชนะมิตรและจูงใจคน : How to win friends and influence people
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเดล คาร์เนกี
อาษา ขอจิตต์เมตต์,แปล
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์2. มนุษย์สัมพันธ์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัมพันธภาพสร้างสรรค์
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์
หัวเรื่อง1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2. มนุษยสัมพันธ์
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอย่ามัวแต่ลับมีด...ในวันที่คนอื่นใช้ปืน
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งสุริพงษ์ ตันติยานนท์
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต2. จิตวิทยาพัฒนาตนเอ,3. ความคิดและการคิ,4. การดำเนินชีวิ,5. การทำงาน - - แง่จิตวิทย
สำนักพิมพ์ช็อร์ตคัต
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม