Main Back

Search 158.7 Resualt 9 Items

Title24 ทักษะ สู่การบริหารอย่างพอเพียง
CallNumber158.7
Authorยุทธนา ภาระนันท์
Subject1. จิตวิทยาอุตสาหกรรม2. การบริหาร - - แง่จิตวิทยา
Publishฐานการพิมพ์
YearOfPrint2550
result 1 items.
Title89 วิธี เปลี่ยนมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพ
CallNumber158.7
Authorฮาเซงาวะ,คะซุฮิโระ
Subject
Publishอินสปายร์ : กรุงเทพฯ
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleเคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน
CallNumber158.7
Authorนิซิเดะ, ฮิโรโกะ
Subject1. การทำงาน2. ความสัมพนธ์ระหว่างบุคคล
Publishภาษาและวัฒนธรรม
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleจับจุดเจ้านาย
CallNumber158.7
Authorพลชัย เพชรปลอด
Subject1. จิตวิทยาอุตสาหกรรม2. ความสัมพนธ์ระหว่างบุคคล
Publishสมาร์ท ทู เวิร์ค
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleทะลึ่ง ยกที่ 6 หนังสือคลายเครียดสำหรับผู้ใหญ่
CallNumber158.7
Authorจารุวรรณ วงศ์สว่าง
Subject1. คาวมเครียด (จิตวิทยา)2. ความวิตกกังวล,3. การผ่อนคลาย
Publishวงศ์สว่างการพิมพ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเลือกทางนี้(ดีกว่า) 12 วิธีเยียวยากายใจ
CallNumber158.7
Authorเทียนสี และนกขมิ้นเหลืองอ่อน
Subject1. สุขภาพ2. ความเครียด,3. การผ่อนคลาย
Publishเครือข่ายพุทธิกา
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleสำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจ
CallNumber158.7
Authorนะโอะยุกิ ฮนดะ
Subject1. จิตวิทยาประยุกต2. จิตวิทยาการทำงา,3. การทำงา,4. ความสำเร็,5. ความคิดและการคิ
Publishช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleเหนื่อยน้อยลงแน่แค่เปลี่ยนนิสัยการทำงาน
CallNumber158.7
Authorอิไลจาห์, เบน
Subject1. จิตวิทยาประยุกต2. จิตวิทยาการทำงา,3. การทำงา,4. การเพิ่มประสิทธิภาพงา
Publishอมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleอย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ
CallNumber158.7
Authorรวิศ หาญอุตสาหะ
Subject1. จิตวิทยาประยุกต์2. จิตวิทยาการทำงา
Publishวีเลิร์น
YearOfPrint
result 1 items.