กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.308 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคุยข่าวเล่าธรรมขำนิทาน
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งกิตติศักดิ์ โคตมสิสุโส, พระมหา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรม - - พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์ธรรมดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางเอก
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งปราโมทย์ ปาโมชฺโช, พระ
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติธรรม2. กรรมฐาน,3. วิปัสสนา,4. ธรรมกับชีวิตประจำวัน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ธรรมดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2558
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทศน์มหาชาต2. ธรรมเทศน
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ธรรมเทศน2. เทศน์มหาชาต
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทศน์มหาชาต2. ธรรมเทศน
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธุดงค์เดือด
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งพิษณุ พลอยส่องแสง
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมไทย2. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์อักษรเงินดี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประทีปส่องธรรม
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งปราโมทย์ ปาโมชฺโช, พระ
หัวเรื่อง1. การปฎิบัติธรรม2. ธรรมกับชีวิตประจำวัน,3. กรรมฐาน,4. วิปัสสนา
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ธรรมดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม