กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.311 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตำนานและคาถาบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
เลขเรียก294.311
ผู้แต่งพ.สุวรรณ
หัวเรื่อง1. คาถาชินบัญชร
สำนักพิมพ์บ้านมงคล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมะกับการเมือง
เลขเรียก294.311
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่อง1. นักการเมือง - - แง่ศาสนา2. พุทธศาสนากับการเมือง
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา
เลขเรียก294.311
ผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์ - - แง่ศาสนา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม