กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.32 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตะแกรงร่อนทอง
เลขเรียก294.32
ผู้แต่งว.วชิรเมธี
หัวเรื่อง1. ธรรมะ2. หลักธรรมและคำสั่งสอน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติการภาวนา องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมปนโน
เลขเรียก294.32
ผู้แต่งมูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สยามพริ้นท์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
เลขเรียก294.32
ผู้แต่งนวม สงวนทรัยพ์
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนาลัทธิมหายา
สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม