กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.356 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกินเจ
เลขเรียก294.356
ผู้แต่งหวัง ชื่อ ไฉ่
หัวเรื่อง1. มังสวิรัติ
สำนักพิมพ์พุทธสถานธรรม เทียนจงฐาน (กรุงเทฑฯ)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเวลาเหลือน้อย 2 ตอน อารมณ์จิตสุดท้ายก่อนตาย
เลขเรียก294.356
ผู้แต่งบรูพา ผดุงไทย
หัวเรื่อง1. ความตาย2. วิญญาณ
สำนักพิมพ์ภูมิบูรพา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลวงปู่ชอบ
เลขเรียก294.356
ผู้แต่งพรชนก ชาติชำนิ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - หลักคำสอน
สำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม