กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.363 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง75 สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งนทธัญ แสงไชย
หัวเรื่อง1. ความเป็นเลิศ -- แง่ศาสน2. พุทธสาว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พบลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระบาท
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งพระราชญาณ วิสุทธิโสภณ
หัวเรื่อง1. ศิลปะ2. ปกิณกะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้า
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งพาโนรามา
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธจริยวัตร 60 ปาง
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า2. พุทธศาสนา - - ประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งพรชนก ชาติชำนิ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมมะ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม