กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 294.392 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการ์ตูนคติเตือนใจ จาก จี้กงหัวฝอ
เลขเรียก294.392
ผู้แต่งกลุ่มศึกษาอนุตตรธรรม
หัวเรื่อง1. การ์ตูนคติเตือนใจ2. การ์ตูน,3. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์กลุ่มศึกษา อนุตตรธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเนื้อเซนกระดูกเซน
เลขเรียก294.392
ผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ
หัวเรื่อง1. นิกายเซน2. ปริศนาธรรม
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องมนุษยนิยมแนว : สุนทรพจน์และคำบรรยาย ณ มหาวิทยาลัย
เลขเรียก294.392
ผู้แต่งอิเคดะ,ไดซากุ
หัวเรื่อง1. สมาคมโซกะกักไก2. พุทธศาสนากับมนุษย์นิยม
สำนักพิมพ์เกล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางสาย ZEN
เลขเรียก294.392
ผู้แต่งเสถียร จันทิมาธร
หัวเรื่อง1. นิกายเซน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม