กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 297.8 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกำเนิดสำนักคิดต่าง ๆ ในอิสลาม : The History of Islamic school of thoughts
เลขเรียก297.8
ผู้แต่งอบู อาดิล ชะรีฟ อัล ฮาดีย์
หัวเรื่อง1. นิกายทางศาสนาอิสลาม2. ศาสนาอิสลาม
สำนักพิมพ์กราฟฟิก อาร์ต
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม