กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 301.32 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑
เลขเรียก301.32
ผู้แต่งกรมปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๓๑2. อำเภอ - - ทำเนียบนาม,3. ตำบล - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม