กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 301.959 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรู้ทันสุรยุทธ์
เลขเรียก301.959
ผู้แต่งสุรวิชช์ วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม