กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 302.222 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก : What every body is saying
เลขเรียก302.222
ผู้แต่งนาวาร์โร,โจ
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาท่าทาง2. การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม