กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 303.34 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องLeadership in Organizations
เลขเรียก303.34
ผู้แต่งYukl, Gary
หัวเรื่อง1. Leadership
สำนักพิมพ์Upper Saddle River
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
เลขเรียก303.34
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. ผู้นำ - - พฤติกรรม2. ภาวะผู้นำ,3. นักบริหาร
สำนักพิมพ์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม