กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 305.23 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความลับของเด็กสาว
เลขเรียก305.23
ผู้แต่งแซนด์เลอร์ , ซาร่า
โรจนา นาเจริญ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2547
เลขเรียก305.23
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
หัวเรื่อง1. เยาวชน - - ไทย2. วัยรุ่น - - ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2549
เลขเรียก305.23
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
หัวเรื่อง1. เยาวชน2. บุคคลดีเด่น,3. ศิลปะกับเยาวชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม