กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 306.361 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก306.361
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. คุณภาพชีวิต2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม