กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 320.8 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการถ่ายโอนกำลังคนสู่ท้องถิ่น : ข้อเสนอสู่การปฏิบัติ
เลขเรียก320.8
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดรหัสความคิด ของ โกวิทย์ พวงงาม ว่าด้วยการเมืองและชุมชนท้องถิ่น
เลขเรียก320.8
ผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไท
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม