กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 320.9 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนายก ฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 7
เลขเรียก320.9
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก320.9
ผู้แต่งกนก วงษ์ตะหง่าน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์วิคตอรรีเพาเวอร์พอยท์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม