กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 330.122 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องCAPITAL in the Twenty First Century : ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก330.122
ผู้แต่งPiketty, Thomas
นรินทร์ องค์อินทรี, แปล
หัวเรื่อง1. การกระจายรายได2. ความมั่งคั่,3. ความเสมอภา,4. ทุนนิย,5. ทุนนิยม - - ประวัต,6. วิภาคกรรม (เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม