กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 332.041 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัล...
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับประชาชนทั่วไป
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน,3. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่อง1. การออมและการลงทุน - - ความเรียง2. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34}
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม - - เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำแพงเม็ดทราย
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งจงจิต นิมมานนรเทพ
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจน...เครียด..เก็บตัวค์สิ
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งพจนี คงคาลัย
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การเงินส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมนุษย์เงินเดือนก็เป็นเศรษฐีได้
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งโคดึกซอง
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรักวุ่นๆ หุ้นออนไลน์
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. หุ้นและการเล่นหุ้น - - เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนสัตว์ออมสิน
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งพิมาน เลาหะพิจิตรพงศ์
หัวเรื่อง1. นิทาน2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,3. นิทาน - - ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนเพื่อนให้รวย
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งสุวรรณ วลัยเสถียร
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนเมียให้รวย
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งสุวรรณ วลัยเสถียร
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสงฉายแห่งสายลม
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งจงจิต นิมมานนรเทพ
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องออมก่อน รวยกว่า
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. การประหยัดและการออม2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม