กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 332.45 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องห้องยุทธการ
เลขเรียก332.45
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. ตลาดเงินตราต่างประเทศ
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม