กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 332.495 พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเงินตราของไทย สมัยต่าง ๆ
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งกองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เงินตรา - - ไทย2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2515
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราที่ผลิตจากกระทรวงการคลัง ในสมัยรัชกาลที่ 9
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งกองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เงินตรา -- ไทย2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราอีสาน
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. เงินตรา - - อีสาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจีน เศรษฐกิจการเงินการธนาคาร
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งสมภพ มานะรังสรรค์
หัวเรื่อง1. นโยบายการเงิน - - จีน2. จีน - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการระดมเงินต่างประเทศ
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หัวเรื่อง1. เงินตรา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับเฉพาะ ! บันทึกประวัติศาสตร์ใครผลาญเงินชาติ
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ธนาคารแห่งประเทศไทย2. นโยบายการเงิน
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม