กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 332.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่องOfficial Whitman Coin Dealer Directory
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งWhitman
หัวเรื่อง1. Coin
สำนักพิมพ์Western Publishing company
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWorld Coinage Report
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งThe Superintendent of Documents
หัวเรื่อง1. Coinage
สำนักพิมพ์United States Mint
ปีที่พิมพ์1985
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเงินและการคลัง : Fiscal and Financial Management
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเงินและการคลัง : Fiscal and Policy and Management
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสกนธ์ วรัณญูวัฒนา
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หัวเรื่อง1. การฟอกเงิน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คอมแพคท์พริ้น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการรับ - จ่าย และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวัฒนา ชะนะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. วัฒนา ชะนะกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค่าควรเมือง
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราในอาเซียน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวีรวรรณ ภิญญรัตน์
หัวเรื่อง1. เงินตรา2. กลุ่มประเทศอาเซียน
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราแห่งอนาคต : วิถีใหม่สู่การรังสรรค์ความมั่นคั่ง งาน และโลกอันชาญฉลาด
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งลีตาร์, เบอร์นาร์ด
หัวเรื่อง1. เงินตรา2. ความมั่นคง,3. การเงิน
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ( ป.1 - ป.6 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3( ม.1 - ม.3 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 - ม.6 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- 3)
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวีระพล บดีรัฐ
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจากเบี้ยหอยถึงเงินกระดาษ
เลขเรียก332.4
ผู้แต่ง สังคีต จันทนะโพธิ
หัวเรื่อง1. เงินตรา -- ไทย2. เงินพดด้วง
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเบี้ย บาท กษาปณ์ แบงก์
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่อง1. เงินตรา - - ไทย2. ธนบัตร - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อรวยสอนลูก =Rich Dad Poor Dad
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งคิโนซากิ, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวเรศ อุปปาติก
หัวเรื่อง1. การเงิ2. เงินตรา - - มาตรฐา,3. ธนาคารและการธนาคา,4. ธนาคารพาณิชย์ - - ไท,5. สถาบันการเงิ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวเรศ อุปปาติก
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ธนาคารและการธนาคาร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม