กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 333.79 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
เลขเรียก333.79
ผู้แต่งกรมพัฒนาพลังงานทอดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. การอนุรักษ์พลังงาน2. การใช้พลังงาน
สำนักพิมพ์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังงานทดแทน เอทานอลแและไบโอดีเซล
เลขเรียก333.79
ผู้แต่งคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. พลังงานทดแทน2. เอทานอล,3. ไบโอดีเซล
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังงานทดแทน...พลังแห่งน้ำพระทัย
เลขเรียก333.79
ผู้แต่งคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. พลังงานทดแทน2. แหล่งพลังงานทดแทน
สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียก333.79
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่อง1. อาคารอนุรักษ์พลังงาน2. การอนุรักษ์พลังงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่อย่างมีชีวิตชีวา ด้วยการช่วยกันดูแลรักษาตนเอง
เลขเรียก333.79
ผู้แต่งกองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. ชีวิต - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม