กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 333.911 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWater Brick = ก้อนน้ำ
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปตท.
หัวเรื่อง1. การจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน2. น้ำท่วม,3. การจัดการน้ำ,4. สถาปัตยกรรม - - น้ำ
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWater for Life : น้ำดื่มในอุดมคติ
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสมศักดิ์ วรคามิน
หัวเรื่อง1. Water2. น้ำ
สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรน้ำ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม