กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 337 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เลขเรียก337
ผู้แต่งซาลวาตอร์, โดมินิกค์, ผู้แต่ง
สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ และพรรณี จรัมพร, แปล
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร2. ระหว่างประเทศ - - เศรษฐศาสตร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศ = When markets collide
เลขเรียก337
ผู้แต่งเอล-อีเรียน, โมฮัมเม็ด
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ2. ความสัมพันธ์ทางเศรฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม