กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 338.102 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวคิดระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก338.102
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,4. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม