กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 338.5 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องPrinciples of Microeconomics
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งHenderson, J. Vernon
หัวเรื่อง1. Microeconomics
สำนักพิมพ์D.C.Heath and company
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาตร์ธุรกิจ Business Economice
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งฮิโต, โมโตชิเกะ
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์การบริหาร2. กาบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการ
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งนราทิพย์ ชุติวงศ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์การบริหา2. การจัดการธุรกิ
สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์จุลภาพ2. Microeconomics,3. Demand(Economic theory)
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม