กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 338.925 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแปรรูปแปรเพื่อใคร
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,3. เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม