กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 344.07 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก344.07
ผู้แต่งกองเทพ เคลือบพณิชยกุล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม