กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 345.871 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก345.871
ผู้แต่งมนตรี พลันสังเกตุ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม