กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 346.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
เลขเรียก346.6
ผู้แต่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ2. ทัณฑศาสตร,3. การประหารชีวิ,4. หลักสิทธิมนุษยชนสาก
สำนักพิมพ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม