กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.025 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
เลขเรียก351.025
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. การประเมิน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม