กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.08 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสู่ยุคใหม่ข้าราชการไทย : เก่ง ดี และมีสุข
เลขเรียก351.08
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- รวมเรื่อง2. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม