กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.56 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน
เลขเรียก351.56
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร -- อาเซีย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม