กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่อง1. การบริหารราชการ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกีฬาเพื่อสุขภาพข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการเท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. กีฬา2. การออกกำลังกาย
สำนักพิมพ์ไทยมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการ
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ลูกจ้างประจำ2. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร (ลูกจ้างประจำ) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ลูกจ้างประจำ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะหนี้สินของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การสำรวจภาวะหนี้สิน
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม