กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.4095 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร2. กระทรวงการคลัง -- ประวัติ,3. กระทรวงการคลัง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี2. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี2. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม