กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 353.7 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง93 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียก353.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก353.7
ผู้แต่งสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
หัวเรื่อง1. กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม