กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 355.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2553
เลขเรียก355.6
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ผ้าพระกฐินพระราชทาน
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานกองทัพบก 2555
เลขเรียก355.6
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. กองทัพบก - - ไทย2. กองทัพบก - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม