กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 362.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องลดความเครียด : Reducing Stress
เลขเรียก362.2
ผู้แต่งฮินเดิล, ทิม
หัวเรื่อง1. การจัดการความเครียด2. ความเครียด (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม