กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 364.132 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องCorruption and democracy in Thailand
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งPasuk Phongpaichit
หัวเรื่อง1. Corruption (in politics)2. Political corruption - - Thailand,3. Democracy - - Thailand,4. social problems
สำนักพิมพ์Political Economy Centre{44} Faculty of Economics{44} Chulalongkorn University
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลโกงยุคใหม่
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งทศ คณนาพร
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประเทศไทยใสสะอาด
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม